Бизнес план и структура на бизнес план по примера на “Секвоя Кепитъл”

“Секвоя Кепитъл” (Sequoia Capital) e легендарна инвестиционна компания, която стои (чрез финансиране) в основата на създаването или развитието на много бизнес организации, в т.ч. и световноизвестни, огромни корпорации като Google, Apple, Cisco, Yahoo, PayPal и др. В своята работа хората от “Секвоя Кепитъл” вероятно са виждали хиляди бизнес планове, ето защо е интересно да видим каква следва да е структурата на един бизнес план според инвестиционните специалисти.

В уебсайта на “Секвоя Кепитъл” могат да се видят основните неща, на които държат от фирмата в представянето и защитаването на бизнес план:

Как да изготвите бизнес план

Ние обичаме бизнес планове, които представят много информация с възможно по-малко думи. Форматът, който ще видите, в рамките на 15-20 слайда, е всичко, от което имаме нужда в един бизнес план:

Мисия на компанията

Определете бизнеса на компанията в едно изречение.

Проблем

 • Опишете болката (потребностите) на клиентите (или на клиентите на клиентите).
 • Очертайте как се справят с болката си клиентите в момента.

Решение

 • Покажете какво е предложението ви, за да направите живота на клиентите по-добър.
 • Покажете къде се намира физически продуктът ви.
 • Дайте примери за употребата на продукта ви.

Защо сега

 • Опишете историческата еволюция на бранша ви.
 • Упоменете последните трендове в бранша ви, които правят решението, което предлагате, възможно.

Обем на пазара

 • Дефинирайте профила на потребителите, към които се целите.
 • Изчислете общия пазар и пазарния дял, който смятате, че можете да завладеете.

Конкуренция

 • Избройте конкурентите си.
 • Опишете конкурентните си предимства.

Продукт

 • Опишете продукта си (характеристики, функционалности, интелектуална собственост и др.)
 • Опишете плановете си за развойно-внедрителска дейност.

Бизнес модел

 • Покажете откъде ще дойда приходите.
 • Какво ще е ценообразуването.
 • Среден размер на приходите от клиент и стойност на клиента.
 • Покажете какъв ще е моделът за дистрибуция и продажби.
 • Приложете списък с потенциални клиенти.

Екип

 • Основатели и мениджмънт
 • Борд на директорите / Борд на съветниците

Финансови параметри

 • Отчет за приходите и разходите
 • Баланс
 • Отчет за паричните потоци
 • Какво ни предлагате?

Тази структура на бизнес план би могла да се използва на практика изцяло в разработването на бизнес план в български условия. Разбира се, в зависимост от конкретния случай, може да ви се наложи да приложите допълнителни материали, да акцентирате на някои специални неща, или да реорганизирате подредбата на плана по по-различен начин.

Въпреки особеностите в различни ситуации, насоките за изготвяне на бизнес план и структурата на бизнес плана по примера на “Секвоя Кепитъл” са достатъчно добри ориентири, ако трябва да започнете отнякъде.

И, обърнете внимание, понякога по-просто написаните и по-стегнати бизнес планове (но не прекалено лаконични, така че да не се разбира за какво става дума) могат да се окажат по-работещи от претрупаните, прекомерно подробни и детайлни бизнес планове.